Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Чернівецький Фаховий Коледж Львівського Національного Університету Природокористування»


2024

Положення про підвищення кваліфікації викладачів

Положення про силабус навчальної дисципліни

Положення про школу молодого викладача

Положення про навчально методичний комплекс

Положення про індивідуальний план роботи викладача

2023

Тимчасовий порядок проведення Державної атестації в умовах воєнного стану в Україні

2022

Акт обстеження 1

Акт обстеження 2

Положення про академічну доброчесність ВСП ЧФК ЛНУП

Кодекс академічної доброчесності

Декларація Педагогічного Працівника

Положення про освітній процес

Положення про внутрішню систему якості освіти

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про реалізацію права на освіту oci6 з особливими освітніми потребами

Положення про практичне навчання

Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Договори про співпрацю

Положення про дуальну освіту

Положення про порядок розроблення та затверження ОПП

Положення про підсумкову атестацію здобувачів освіти

Положення про визнання результатів навчання отриманих в інших закладах

Положення про визнання результатів у неформальній освіті

Положення про індивідуальну освітню траєкторію

Положення про наглядову_раду коледжу

2020

Тимчасовий порядок проведення Державної атестації в умовах карантину

2017

Положення про Чернівецький коледж Львівського національного аграрного універсиету
Положення про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки для студентів
Положення про академічну доброчесність Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету

2016

Положення про атестацію педагогічних працівників Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету
Положення про рейтингове оцінювання педагогічних працівників Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету

2015

Положення про циклову комісію
Положення про стажування викладачів
Положення про систему забезпечення якості вищої освіти
Положення про проведення семестрового контролю студентів
Положення про практичне навчання студентів
Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменоційної комісії
Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
Положення про організацію фізичного виховання студентів
Положення про організацію навчального процесу
Положення про навчальні кабінети і лабораторії
Положення про методичний кабінет коледжу
Положення про методичне об’єднання кураторів
Положення про куратора академічної групи
Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
Положення про адміністративну раду
Положення про бібліотеку
Положення про відділення Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету
Положення про журнали обліку роботи академічних груп та викладачів
Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення
Положення про педагогічну раду
Положення про оцінювання знань
Положення про журнали обліку роботи академічних груп та викладачів