Статут Львівського національного аграрного університету

 

 

2017

Положення про Чернівецький коледж Львівського національного аграрного універсиету
Положення про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки для студентів
Положення про академічну доброчесність Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету

2016

Положення про атестацію педагогічних працівників Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету
Положення про рейтингове оцінювання педагогічних працівників Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету

2015

Положення про циклову комісію
Положення про стажування викладачів
Положення про систему забезпечення якості вищої освіти
Положення про проведення семестрового контролю студентів
Положення про практичне навчання студентів
Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменоційної комісії
Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
Положення про організацію фізичного виховання студентів
Положення про організацію навчального процесу
Положення про навчальні кабінети і лабораторії
Положення про методичний кабінет коледжу
Положення про методичне об’єднання кураторів
Положення про куратора академічної групи
Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
Положення про адміністративну раду
Положення про бібліотеку
Положення про відділення Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету
Положення про журнали обліку роботи академічних груп та викладачів
Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення
Положення про педагогічну раду
Положення про оцінювання знань
Положення про журнали обліку роботи академічних груп та викладачів