Проведення декади циклової комісії природничо-математичних дисциплін З 02.04.2018 по 13.04.2017 в коледжі проходила декада
Звіт про проведення тижня циклової комісії 5.06010107 «Виготовлення будівельних деталей і конструкцій» З 02.04.18 по 06.04.18
Cпорт 14 квітня 2018, 18.39 Новини
30.03.2018 Чернівецький коледж ЛНАУ прийняв на своїй спортивній базі міську профспілкову спартакіаду працівників системи АПК,
декада циклової комісії 5.05050204 11 березня 2018, 20.24 Новини
  Звіт про проведення декади циклової комісії 5.05050204 Декада циклової комісії 5.05050204 “Експлуатація та ремонт
Просимо допомоги!!! 23 січня 2018, 10.33 Новини
Звертаємось до всіх небайдужих і чуйних людей. Просимо допомогти зібрати кошти студенту Чернівецького коледжу Львівського

АвторизаціяВступ

Матеріали щодо вступу до коледжуРезультати вступного випробування з математики 16.07.2018 PDF Друк e-mail
Написав Адміністратор   
Понеділок, 16 липня 2018, 16:35

 
Правила прийому до Чернівецького коледжу ЛНАУ у 2018 році PDF Друк e-mail
Написав Адміністратор   
Четвер, 28 грудня 2017, 14:06

Правила прийому

до Чернівецького коледжу

Львівського національного аграрного університету у 2018 році

Провадження освітньої діяльності у Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету здійснюється відповідно до електронної ліцензії Міністерства освіти і науки, витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти серія ЛВ № 00162-000307, дата отримання 2017 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1396/31264

І. Загальні положення

1.1. Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету оголошує прийом на підготовку фахівців за вищою освітою за освітньо - кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, спеціальностями (спеціалізаціями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

1.2. До Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо - кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3 Прийом до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні проводиться на конкурсній пропозиції  незалежно від джерел фінансування.

1.4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу,  надання місць у гуртожитку гарантовано. В коледжі є один гуртожиток коридорного типу на 360 ліжко-місць. В гуртожитку коледжу вступники поселяються по 2-3 особи в кімнату. Гуртожиток обладнаний кімнатами для особистої гігієни, кімнатою відпочинку та кімнатою для самопідготовки.

ІІ. Організація прийому до вищих навчальних закладів

2.1. Організацію прийому вступників до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету, затвердженим педагогічною радою Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету оприлюднюється на веб сайті.

2.2. Директор Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов, Правил прийому до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.

2.4. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу щодо кожної спеціальності  повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу державного замовлення.

2.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на  веб - сайті Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету в день прийняття або не пізніше наступного дня  після їх прийняття.

ІІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним строком навчання) особи,які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.

3.3. Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету має право приймати за результатами вступних випробувань на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається постановами Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» і зазначається у правилах прийому до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.

3.4. Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету приймає на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю осіб, які вступають на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету.

Назви  конкурсних  пропозицій  подаються  державною  мовою  або

дублюються державною мовою в разі використання мов національних меншин або іноземних мов.

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути

поновленими  для  здобуття  за  індивідуальною  програмою  освітньо -кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах  галузі  знань  спеціальністю  у  тому  самому  або  іншому  закладі  вищої освіти.

3.5. Особливості  прийому  до  Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету осіб,  які  проживають  на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 560.

3.6. Особливості прийому до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету осіб, місцем проживання яких  є  територія  проведення  антитерористичної  операції  (на  період  її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 697.

IV. Джерела фінансування здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

4.1. Фінансування підготовки фахівців у Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету у державних навчальних закладах (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у комунальних навчальних закладах (регіональне замовлення);

за ваучерами;

за рахунок пільгових державних кредитів;

за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

4.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Чернівецькому коледжу Львівського національного аграрного університету на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за державним замовленням або кошти місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

4.3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня в Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету, якщо:

за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

4.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з громадянами України, за винятками. Здобуття освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

4.6. В Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається за кошти  державного  (місцевого)  бюджету  лише  один  раз,  крім  випадків, передбачених абзацом дев’ятим частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного  (місцевого)  бюджету,  крім  випадків,  передбачених  статтею  61 Закону України «Про вищу освіту».

V. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

5.1. Прийом  на  навчання в Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету здійснюється  в  межах  ліцензованого  обсягу  за кожною  спеціальністю.  Прийом  на  навчання  на  другий  та  наступні  курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований  обсяг  при  зарахуванні  для  здобуття  освітньо – кваліфіка-ційного  рівня  молодшого  спеціаліста  за  кожною  спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

5.2. Прийом  на  навчання  за  державним  (регіональним)  замовленням

здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформоване

Кабінетом Міністрів України (регіональним замовником). Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні замовники здійснюють розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій - у разі необхідності), форм навчання та основи  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста. Розподіл державного (регіонального) замовлення між основними конкурсними пропозиціями  в  межах  відповідної  спеціальності  (предметної  спеціальності, спеціалізації) Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету  здійснює самостійно.

Прийом  на  навчання  за  державним  замовленням  Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету  здійснює на основі ліцензії за відповідною спеціальністю яку отримали в 2017 році.

5.3. Обсяг  прийому  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  на  основні конкурсні  пропозиції  визначається  Чернівецьким коледжем Львівського національного аграрного університету  у  межах  різниці  між ліцензованим  обсягом  з  урахуванням  його  поділу  за  формами  навчання  та загальним обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного (регіонального) замовлення.

Обсяг  прийому  на  небюджетну  конкурсну  пропозицію  визначається

Чернівецьким коледжем Львівського національного аграрного університету  у  межах  ліцензованого  обсягу  з  урахуванням  його  поділу  за формами навчання.

5.4. Загальний  обсяг  державного  замовлення  для  основних  конкурсних пропозицій,  обсяги  квоти-1,  квоти-2,  квоти  для  іноземців  для  основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на  основні  конкурсні  пропозиції,  обсяг  прийому  на  небюджетні  конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому.

VІ. Строки прийому заяв та документів, вступних екзаменів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

6.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години): понеділок - п’ятниця -  9.00 -18.00, обідня перерва 13.00-14.00

cубота -  9.00 -13.00

6.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі

базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати співбесіди і  вступні екзамени, що проводить Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету

о 18.00 годині

14 липня 2018 року

Строки проведення  співбесід та вступних екзаменів Чернівецьким коледжем Львівського національного аграрного університету

з 15 липня до 22 липня

2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі, за співбесідою, квотами-1 та квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12 години

24 липня 2018 року

Термін виконання вимог до зарахування

за державним замовленням – не пізніше 12 години

28 липня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 18 години

30 липня 2018 року;

за кошти фізичних та юридичних (за умови виконання державного замовлення за відповідною спеціальністю – не пізніше

02 серпня 2018 року;

додаткове  зарахування не пізніше 30 серпня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 07 серпня 2018 року

6.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі  повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

15 липня 2018року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати співбесіди і  вступні екзамени, що проводить Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету

до 18.00 години

01 серпня 2018 року

до 18.00 години

13 серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

до 18.00 години

08 серпня 2018 року

до 18.00 години

13 серпня

2018 року

Строки проведення  співбесід Чернівецьким коледжем Львівського національного аграрного університету

02 – 04 серпня

2018 року

16 серпня

2018 року

Строки проведення  вступних екзаменів Чернівецьким коледжем Львівського національного аграрного університету

02 – 07 серпня

2018 року

1721 серпня 2018 року

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих  до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди  та за квотою 2

до 12.00 години

05 серпня 2018 року

до 12.00 години

22 серпня

2018 року

Термін виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення для вступників за результатами співбесіди  та за квотою 2

до 18.00 годині

07 серпня 2018 року

до 18.00 годині

29 серпня

2018 року

Терміни зарахування вступників на місця державного замовлення за результатами співбесіди  та за квотою 2

не пізніше 12 години 08 серпня 2018 року

не пізніше

12 години

30 серпня

2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1) на місця державного замовлення

не пізніше 12 години 09 серпня 2018 року

не пізніше

12 години

27 серпня

2018 року

Термін виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1) на місця державного замовлення

до 12.00 годині

13 серпня 2018 року

до 18.00 годині

29 серпня

2018 року

Терміни зарахування вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1)

на місця державного замовлення не пізніше 12 години

14 серпня 2018 року;

за кошти фізичних та юридичних (за умови виконання державного замовлення за відповідною спеціальністю – не пізніше 17 серпня 2018 року;

додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2018 року

на місця державного замовлення не пізніше 12 години 30 серпня 2018 року;

за кошти фізичних та юридичних (за умови виконання державного замовлення за відповідною спеціальністю – не пізніше 15 вересня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 21 серпня 2018 року

не пізніше

15 вересня

2018 року

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за іншими

(крім  денної)  формами  навчання  строки  прийому  заяв  та  документів,

конкурсного  відбору  і  зарахування  на  навчання  визначаються  правилами

прийому  (при  цьому  прийом  документів  закінчується  не  раніше  07  серпня, тривалість  прийому  документів  становить  не  більше  30  днів,  зарахування проводиться  не  пізніше  ніж  через  15  днів  після  завершення  прийому  заяв  та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, зарахування на місця державного та регіонального замовлення закінчується не пізніше 15 вересня).

6.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

23 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету

до 18.00 години

12 серпня

2018 року

до 18.00 години

25 серпня

2018 року

Строки проведення співбесід та вступних випробувань Чернівецьким коледжем Львівського національного аграрного університету

13 – 15 серпня

2018 року

2629 серпня

2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12 години

16 серпня 2018 року

не пізніше 12 години

30 серпня 2018 року

Термін виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12 години

17 серпня 2018 року

не пізніше 12 години 31 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

на місця державного замовлення не пізніше 12 години

20 серпня 2018 року;

за кошти фізичних та юридичних (за умови виконання державного замовлення за відповідною спеціальністю – не пізніше 15 вересня 2018 року; додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2018 року

на місця державного замовлення не пізніше 12 години

01 вересня 2018 року;

за кошти фізичних та юридичних (за умови виконання державного замовлення за відповідною спеціальністю – не пізніше 15 вересня 2018 року; додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше

15 вересня 2018 року

не пізніше

15 вересня 2018 року

Для  вступників  на  основі  освітньо-кваліфікаційного  рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються правилами  прийому  (при  цьому  зарахування  на  місця  державного (регіонального) замовлення закінчується не пізніше 15 вересня.

VІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до  Чернівецького коледжу

Львівського національного аграрного університету

7.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету (далі - заява) в паперовій формі.

7.2. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 25 липня включно можуть подати заяви в електронній формі.

Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які:

для  реалізації  права  на  вступ  за  співбесідою,  іспитами  та/або  квотою-1, квотою-2 відповідно до цих правил прийому;

при  наявності  розбіжностей  у  прізвищі,  імені,  по  батькові,  даті народження,  статі  або  громадянстві  вступника  в  атестаті  про  повну  загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії.

Інші  категорії  вступників,  крім  зазначених  у  пункті  1  цього  розділу,

подають заяви тільки в паперовій формі.

7.3 Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.

В Чернівецькому коледжі ЛНАУ буде створений  консультаційний центр  при  приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу  освіти  з  метою  створення  електронного  кабінету,  внесення  заяв  в електронній  формі,  завантаження  додатка  до  документа  про  повну  загальну середню освіту.

7.4. Заява в паперовій  формі подається вступником особисто до приймальної комісії Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі в день прийняття заяви.

Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована коледжем на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія  повідомляє вступникові про своє рішення  в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

7.5.У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь в конкурсі на місця державного (регіонального) замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного (регіонального) замовлення»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб».

Під час подання заяв на не бюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.

7.6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким

виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року);

військово-облікових документів;

документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката  (сертифікатів)  зовнішнього  незалежного  оцінювання  (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документів,  які  підтверджують  право  вступника  на  зарахування  за

співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за  результатами  вступних  іспитів  та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України

або  переселилися  з  неї  після  01  січня  2018  року,  а  також  вступники,  які

проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня            2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень  подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа

про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

7.7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку   персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

7.8 Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов  для  зарахування  за  співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за  результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, унеможливлюють їх реалізацію.

7.9 Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі  повної  загальної  середньої  освіти,  на  переведення  на  вакантні  місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ХІ правил прийому.

Не  подані  своєчасно  документи,  що  засвідчують  підстави  для  отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок  цільових  пільгових  державних  кредитів,  унеможливлюють  їх реалізацію.

7.10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

7.11.Чернівецький коледж ЛНАУ самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката з загальноосвітніх предметів (результатів вступних екзаменів), з яким вступник допускається до участі у конкурсі.

7.12 Приймальна  комісія  здійснює  перевірку  підстав  для  отримання

спеціальних  умов  для  зарахування  за  співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 та спеціальних умов для  осіб,  які  зараховані  на  навчання  за  кошти  фізичних,  юридичних  осіб,  на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про

освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує

його  своїм  рішенням  і  вносить  інформацію  про  середній  бал  документа  про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

7.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Чернівецького коледжу ЛНАУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті закладу освіти на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

7.14. Факт  ознайомлення  вступника  з  Правилами  прийому,  наявною

ліцензією  і  сертифікатом  про  акредитацію  відповідної  освітньої  програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 або квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

7.15. Заява,  зареєстрована  в  Єдиній  базі,  може  бути  скасована Чернівецьким коледжем ЛНАУ на  підставі  рішення  приймальної  комісії  до  дати  закінчення  прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних  даних  до  Єдиної  бази,  що  підтверджується  актом  про  допущену технічну  помилку,  сформованим  в  Єдиній  базі.  Скасована  заява  вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє  вступникові  про  своє  рішення  в  день  його  прийняття,  після  чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення  технічних  помилок  відбувається  до  дати  включення

вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник  має  право  до  дати  закінчення  подання  електронних  заяв

скасувати  у  власному  електронному  кабінеті  подану  ним  раніше  заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу в коледжі.

7.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від        05 травня 2015 року № 504 «Деякі  питання  визнання  в  Україні  іноземних  документів  про  освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  27 травня 2015 року за № 614/27059.

7.17. При  прийнятті  на  навчання  осіб,  які  подають  документ  про  вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 06 вересня          2014 року, обов’язковим є подання cвідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти, до структури якого  входить  заклад  освіти,  який  здійснює  підготовку  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  молодшого  спеціаліста,  щодо  визнання  зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну  освіту,  наукові  ступені  та  вчені  звання,  виданих  вищими  духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

VІIІ. Конкурсний відбір , його організація та проведення конкурсного відбору

8.1 Конкурсний  відбір  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів або  співбесіди  в  передбачених  цими  правилами прийому випадках;

для  вступу  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  -  у  формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими правилами прийому випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок  з  англійської,  французької,  німецької  та  іспанської  мов.  Оцінки  з англійської,  французької,  німецької  та  іспанської  мов  приймаються  лише  із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;

для  вступу  на  основі  освітньо-кваліфікаційного  рівня кваліфікованого робітника - у формі фахових вступних випробувань;

8.2. Конкурсний  відбір  проводиться  на  основі  конкурсного  бала,  який розраховується відповідно до Умов та Правил прийому.

8.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти  вступають  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого спеціаліста,  зараховуються  результати  вступних  іспитів  з  української  мови (перший  предмет),  загальноосвітнього  предмета  - математика (другий предмет).

8.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти  вступають  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого спеціаліста,  зараховуються  бали  сертифіката (ів)  зовнішнього  незалежного оцінювання  (результати  вступних  іспитів)  з  української  мови  та  літератури  (перший предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне  оцінювання – або математика, або фізика, або історія України   (другий  предмет).

8.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  кваліфікованого  робітника  вступають  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста,  зараховуються  результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

8.6.  Конкурсний бал розраховується:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою: конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А,

де П1 - оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А - середній бал документа про базову загальну середню освіту.

Оцінки  вступних  іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І-ІІІ  ступенів)  IV  етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад 2017  або  2018 року  з  базових предметів, призерам  III  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок  встановлюється  рівним  4.  Інформацію  про  них  приймальні  комісії отримують з Єдиної бази.

8.7. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою: конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А,

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з  першого  предмета;  П2  -  оцінка  зовнішнього  незалежного  оцінювання, вступного іспиту з другого предмета; А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200  балів  відповідно  до  Таблиці  переведення  середнього  бала  документа  про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200.

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І-ІІІ  ступенів)  IV  етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад 2017  або  2018 року  з  базових предметів, призерам  III  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200,  то  він  встановлюється  таким,  що  дорівнює  200.  Інформацію  про  них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

8.8. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 +ОУ,

де П1 - оцінка вступного іспиту з української мови; П2 - оцінка фахового вступного випробування. ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти  з  професій.  Оцінки  вступних  іспитів  виставляються  за  12-бальною шкалою.

Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І - ІІІ  ступенів)  ІІІ  етапу Всеукраїнських  конкурсів  фахової  майстерності  серед  учнів  закладів професійної  (професійно-технічної)  освіти  з  професій  2017  або  2018  року останній доданок встановлюється рівним 10.

8.9 Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені  за  5-бальною  шкалою,  враховуються  таким  чином:  «3»  відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

8.10 У  разі  відсутності  з  об’єктивних  причин  додатка  до  документа  про здобутий  освітній  (освітньо-кваліфікаційний  рівень)  його  середній  бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

8.11 Чернівецький коледж Львівського національного університету  у  правилах  прийому  самостійно  визначає  мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

8.12. Програми  співбесід  затверджуються  головою  приймальної комісії Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться  за  програмами  зовнішнього  незалежного  оцінювання  осіб,  які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми  співбесід,  вступних  іспитів,  фахових  випробувань   обов’язково оприлюднюються на веб - сайті Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.  У  програмах  мають  міститися  критерії  оцінювання  підготовленості вступників.

8.13. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у  визначений  розкладом  час,  особи,  знання  яких  було  оцінено  балами  нижче встановленого правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали  документи  після  дати  закінчення  прийому  документів,  до  участі  в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.14 Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Чернівецьким коледжем Львівського національного аграрного університету,  розглядає  апеляційна  комісія коледжу,  склад  та порядок роботи якої затверджуються наказом Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.

8.15. Відомості  щодо  результатів  вступних  випробувань  та  інших конкурсних  показників  вносяться  до  Єдиної  бази.  У  разі  зміни  балів  з конкурсних  предметів  сертифікатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання  за результатами  апеляцій  приймальної  комісії  після  відповідного  повідомлення Єдиної  бази  вносять  відповідні  зміни  в  документацію,  перераховують конкурсний бал.

8.16. Рішенням  приймальної  комісії  результати  вступного  іспиту  з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Чернівецькому коледжі ЛНАУ.

IX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

9.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при  вступі для здобуття вищої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.

Спеціальними  умовами  на  здобуття  вищої  освіти  за  державним (регіональним) замовленням є можливість:

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-2 на місця державного або регіонального замовлення;

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб  у  порядку,  передбаченому  цими правилами прийому,  якщо  вони  зараховані  на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

9.2. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного  висновку  про  проходження  співбесіди  рекомендуються  до зарахування:

особи,  визнані  інвалідами  війни  відповідно  до  пунктів  10-14 статті  7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди.

особи  з  інвалідністю,  які  неспроможні  відвідувати  заклад  освіти  (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо  такі  особи  рекомендовані  до  зарахування  на  основну  конкурсну пропозицію,  то  вони  зараховуються  на  місця  державного  або  регіонального замовлення  (крім  випадку,  коли  в  заяві  зазначено:  «претендую  на  участь  в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

9.3. Вступні  випробування  можуть  проходити  у  формі  вступних  іспитів (замість  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на  основі  повної  загальної  середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого  закладом  освіти  мінімального  рівня,  до  участі  в  конкурсному відборі допускаються:

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої  статті  6  Закону  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи  цих  категорій  можуть  брати  участь  у  конкурсному  відборі  за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному  відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

Особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання  якості  освіти  відмовлено  в  реєстрації  для  участі  в  2018  році  в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних)  умов  (за  умови  подання  до  приймальної  комісії  закладу  вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації №  086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження  зовнішнього  незалежного  оцінювання»,  затвердженою  наказом  Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від  29  серпня  2016  року  №  1027/900  «Деякі  питання  участі  в  зовнішньому  незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року  за  № 1707/29837, що завірений підписом  секретаря  регламентної  комісії  при  регіональному  центрі  оцінювання  якості освіти  і  печаткою  регіонального  центру  оцінювання  якості  освіти,  та відповідного  витягу  з  протоколу  засідання  регламентної  комісії  при  регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення  (крім  випадку,  коли  в  заяві  зазначено:  «претендую  на  участь  в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

Особи,  які  в  2018  році  не  брали  участь  в  основній  та  додатковій  сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів)  через  наявність  захворювання  або  патологічного  стану,  зазначеного  в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження  зовнішнього  незалежного  оцінювання,  затвердженому  наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29  серпня  2016  року  №  1027/900,  зареєстрованому  в  Міністерстві  юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної  комісії  закладу  вищої  освіти  одного  з  документів,  зазначених  у  підпункті  1 пункту  2  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України,  Міністерства  охорони  здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання  та/або  патологічні  стани,  інвалідність»,  зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за             № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного (их) навчального (их) предмета (ів), з яких не брали участь  в  основній  та  додатковій  сесіях  зовнішнього  незалежного  оцінювання  2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь - яких  комбінаціях  за  їх  вибором).  Якщо  такі  особи  допущені  до  конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному  відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

9.4. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на  основі  повної  загальної середньої  освіти)  до  закладів  освіти  у  структурі  уповноважених  вищих навчальних закладів, визначених відповідно до наказу № 560 (зокрема, усіх закладів  вищої  освіти  у  сфері  управління  МОН,  МОЗ,  Мінкультури, розташованих  на  території  Запорізької,  Миколаївської,  Одеської  та Херсонської областей), та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом вищої освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

особи,  які  проживають  на  тимчасово  окупованій  території  (які  не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після     01 січня 2018 року.

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних  іспитів  (з  урахуванням  особливостей  проходження  державної  підсумкової  атестації  в  освітніх  центрах  «Крим-Україна»  або  без  такого врахування  для  осіб,  які  отримали  документ  про  повну  загальну  середню  освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за  їх  вибором).  Якщо  громадяни  України  з  числа  таких  осіб  допущені  до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у  конкурсному  відборі  в  межах  квоти-2  на  місця  державного  або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця  за кошти фізичних та юридичних осіб»).

9.5. Вступні  випробування  можуть  проходити  у  формі  вступних  іспитів (замість  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на  основі  повної  загальної середньої  освіти  і  якщо  не  складали  зовнішнє  незалежне  оцінювання  з відповідних  предметів),  в  разі  отримання  кількості  балів  за  кожний  з  них  не менше  встановленого  Чернівецьким коледжем Львівського національного аграрного університету  мінімального  рівня  до  участі  в конкурсному відборі допускаються:

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;

громадяни  України,  які  в  рік  вступу  здобули  повну  загальну  середню освіту за кордоном.

Особи  цих  категорій  можуть  брати  участь  у  конкурсному  відборі  за результатами  вступних  іспитів  та/або  зовнішнього  незалежного  оцінювання (результати  вступних  іспитів  зараховуються  з  предметів,  з  яких  вступник  не складав  зовнішнє незалежне оцінювання).  Особи,  зазначені  в  абзаці  третьому цього пункту, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного або  регіонального  замовлення  лише  в  разі  вступу  тільки  за  результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

9.6. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним  (регіональним)  замовленням  та  за  рахунок  цільових  пільгових  державних кредитів відповідно до пунктів другого-шостого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

9.7. Підлягають  переведенню  на  вакантні  місця  державного  або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими правилами, якщо вони зараховані  на  навчання  за  іншими  джерелами  фінансування  на  основну конкурсну пропозицію:

діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ  України,  поліцейських,  які  загинули  або  померли  внаслідок поранення, контузії  чи  каліцтва,  одержаних  під  час  участі  в  антитерористичній  операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які  добровільно  забезпечували  (або  добровільно  залучалися  до  забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність)  та  загинули  (пропали  безвісти),  померли  внаслідок  поранення, контузії  або  каліцтва,  одержаних  під  час  забезпечення  проведення антитерористичної  операції  (у  тому  числі  волонтерської  діяльності), перебуваючи безпосередньо  в районах  антитерористичної  операції  у  період  її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені  або  самоорганізувалися  для  захисту  незалежності,  суверенітету  та територіальної  цілісності  України,  загинули  (пропали  безвісти),  померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних  Сил,  МВС,  Національної  гвардії  та  інших  утворених  відповідно  до законів  України  військових  формувань  та  правоохоронних  органів;  осіб,  які, перебуваючи  у  складі  добровольчих  формувань,  що  були  утворені  або самоорганізувалися  для  захисту  незалежності,  суверенітету,  територіальної цілісності  України,  але  в  подальшому  такі  добровольчі  формування  не  були включені  до  складу  Збройних  Сил,  МВС,  Національної  гвардії  та  інших утворених  відповідно  до  законів  України  військових  формувань  та правоохоронних  органів,  загинули  (пропали  безвісти),  померли  внаслідок поранення,  контузії  чи  каліцтва,  одержаних  під  час  виконання  такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із  Збройними  Силами,  МВС,  Національною  гвардією  та  іншими  утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;         військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби  зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових  прокуратур,  осіб  рядового  та  начальницького  складу  підрозділів оперативного  забезпечення  зон  проведення  антитерористичної  операції  ДФС, поліцейських,  осіб  рядового,  начальницького  складу,  військовослужбовців, працівників  МВС,  Управління  державної  охорони,  Держспецзв’язку,  ДСНС, Державної  кримінально-виконавчої  служби,  інших  утворених  відповідно  до законів  військових  формувань,  які  захищали  незалежність,  суверенітет  та територіальну  цілісність  України  і  брали  безпосередню  участь  в антитерористичній  операції,  забезпеченні  її  проведення,  перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули  (пропали  безвісти),  померли  внаслідок  поранення,  контузії  або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні  її  проведення,  перебуваючи  безпосередньо  в  районах антитерористичної  операції  у  період  її  проведення,  а  також  дітям  із  сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок  поранення,  контузії  або  каліцтва,  одержаних  під  час  забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;  осіб,  які  загинули  або  померли  внаслідок  поранень,  каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти,  один  з  батьків  яких  помер  внаслідок  захворювання,  одержаного  в період участі в антитерористичній операції;

діти  учасників  бойових  дій  на  території  інших  держав,  які  загинули (пропали  безвісти)  або  померли  внаслідок  поранення,  контузії  чи  каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

9.8. Переводяться  на  вакантні  місця  державного  або  регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  та  потерпілих  від  Чорнобильської  катастрофи,  щодо  яких  встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

діти  осіб,  визнаних  учасниками  бойових  дій  відповідно  до  пункту  19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

особи,  які  користуються  спеціальними  умовами  участі  в  конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням відповідно до пунктів другого-сьомого цього  розділу,  і  не  були  зараховані  на  місця  державного  (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

9.9. Переводяться  на  вакантні  місця  державного  або  регіонального замовлення в порядку, передбаченому правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України  «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

X. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

10.1. Рейтинговий  список  вступників  формується  за  категоріями  в  такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

10.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила  не  дозволяють  визначити  послідовність  вступників  у  рейтинговому списку,  то  приймальна  комісія  ухвалює  відповідне  рішення  самостійно  на підставі  аналізу  поданих  вступниками  документів  та  вносить  його  до  Єдиної бази.

10.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака  підстав  для  зарахування  за  результатами  співбесіди,  вступних іспитів, квоти-1 або квоти-2.

10.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються  у  повному  обсязі  на  офіційному  веб-сайті  Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.

10.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним  замовленням  за  кожною конкурсною  пропозицією,  формуються приймальною  комісією  за  даними  Єдиної  бази  та  затверджуються  рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету відповідно до строків, визначених у розділі VІ  правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

10.6. Офіційним  повідомленням  про  надання  рекомендацій  до  зарахування вважається  оприлюднення  відповідного  рішення  на  стендах  приймальної комісії Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується  на  веб-сайті  Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету,  а  також  відображається  у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому.

XІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

11.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення після  прийняття  приймальною  комісією  рішення  про  рекомендування  до зарахування  відповідно  до  строку,  визначеного  в  розділі  VІ  правил прийому, зобов’язані  виконати  вимоги  для  зарахування  на  місця  державного  та регіонального замовлення подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами  та  Правилами  прийому,  до  приймальної  комісії  Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.  Подані  оригінали  документів  зберігаються  у  Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім  того,  зобов’язані  підписати  власну  заяву,  роздруковану  приймальною комісією.

11.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі VІ правил прийому, не виконали  вимог  для  зарахування  на  місця  державного  або  регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІІІ та ХІV правил прийому.

11.3.  Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

XIІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

12.1 Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не  виконали  вимог  для  зарахування  на  місця  державного  замовлення,

передбачених у пункті 1 розділу XI правил прийому і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

12.2. Вступники,  рекомендовані  на  навчання  за  кошти  фізичних  та/або

юридичних  осіб,  зобов’язані  виконати  вимоги  для  зарахування  відповідно  до пункту 1 розділу XІ правил прийому.

Договір  про  надання  освітніх  послуг  між Чернівецьким коледжем Львівського національного аграрного університету та  фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

12.3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця

за кошти фізичних або юридичних осіб визначається правилами прийому.

12.4. При  одночасному  навчанні  за  кількома  спеціальностями

(спеціалізаціями,  освітніми  програмами)  та  формами  навчання,  крім  двох

денних,  одна  з  яких  за  державним  замовленням  або  за  рахунок  цільових

пільгових  державних  кредитів,  оригінали  документа  про  освітній  (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми  програмами)  та  формами  навчання,  крім  двох  денних,  за  кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в  одному  із  закладів  вищої  освіти  на  вибір  студента  протягом  усього  строку навчання.  Довідка  про  зберігання  оригіналів  документів  видається  на  вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

 

ХIІI. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

13.1. Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми

навчання  та  місць  (крім  небюджетних  конкурсних  пропозицій),  на  які  були надані  рекомендації  до  зарахування  до  цього  закладу  освіти  за  відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 6-8 розділу VIII правил прийому, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу ХІІ правил прийому.

13.2.  Правом  переведення  на  вакантні  місця  державного  (регіонального) замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.

13.3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб,  які  зараховані  на  навчання  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб, здійснюється в такій послідовності:

особи,  які  зазначені  в  пункті 7 розділу  IX правил прийому,  незалежно  від конкурсного бала;

особи,  які  зазначені  в  пункті 8 розділу  IX правил прийому,  в  разі,  якщо отриманий  ними  конкурсний  бал  менший  від  прохідного  бала  (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 6-8 розділу VIII правил прийому) не більше ніж на 50 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);

особи,  які  зазначені  в  пункті 9 розділу  IX правил прийому,  у  разі,  якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);

особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу Х правил прийому, за  спеціальностями,  які  зазначені  в  Переліку  спеціальностей,  яким надається особлива підтримка.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах  другому  -  четвертому  цього  пункту,  проводиться  при  відсутності непереведених осіб  попередньої категорії  або  в разі  їх  письмової  відмови  від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця  державного  замовлення  осіб,  зазначених  в  абзацах  другому-четвертому цього пункту, Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету використовує для цього вакантні місця державного замовлення  з  інших  спеціальностей  цієї  галузі,  а  при  їх  відсутності  -  інших галузей  знань,  цієї або  іншої форми  навчання  (після  переведення на  вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту  за  відповідною  спеціальністю  та  формою  навчання),  про  що  негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розмішені в Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету. Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету повідомляє  державного  (регіонального)  замовника  про  їх  кількість  у  розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету  надсилає  державному  замовнику  запит  на  виділення  додаткових  місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

XIV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

14.1. Накази  про  зарахування  на  навчання  видаються директором Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету,  на підставі  рішення  приймальної  комісії.  Накази  про  зарахування  на  навчання  з додатками  до  них  формуються  в  Єдиній  базі  та  оприлюднюються  на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом VI правил прийому.

14.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника  скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVІ правил прийому.

14.3.  Зараховані  особи,  які  відраховуються  за  власним  бажанням,

вилучаються  з  наказу  про  зарахування  до  Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.  Документи, подані  такими  особами,  повертаються  їм  не  пізніше  наступного  дня  після подання заяви про відрахування.

14.4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів  від  дня  їх  початку,  відраховуються  із  Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету,  про  що  видається відповідний наказ.

14.5. На звільнене (і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів  на  звільнені  місця  дозволяється  зараховувати  осіб  з  конкурсних пропозицій Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий  конкурсний  відбір  проводиться  до  15  вересня.  При  цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

XV. Вимоги до Правил прийому

15.1. Правила  прийому  в  2018  році  розробляються  відповідно  до

законодавства України, затверджуються педагогічною (вченою) радою закладу освіти до 31 грудня 2017 року, розміщуються на веб-сайті Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють до 31 грудня 2018 року.

15.2.  Правила  прийому  оприлюднюються  державною  мовою.  У  разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов  національних  меншин  Правила  прийому  також  оприлюднюються  цими мовами.

Правила прийому повинні містити:

перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповіднихспеціальностей), а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;

порядок  проведення  конкурсного  відбору  та  строки  зарахування

вступників;

перелік  конкурсних  предметів,  з  яких  вступники  мають  подавати

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти;

умови  поселення  вступників  та  студентів  в  гуртожиток  відповідно  до затвердженого у Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету. порядку;

порядок  і  строки  прийому  заяв  і  документів,  проведення  вступних випробувань та  строки  зарахування  вступників  із  числа закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;

порядок  проходження  медичного  огляду  вступників  до  Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету,  що  проводять  підготовку  фахівців  для  галузей,  які  потребують обов’язкового професійного медичного відбору;

порядок  оцінки  рівня  фізичної  підготовки,  вимогу  проходження

психологічного обстеження та медичного огляду (у разі потреби);

наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним замовленням, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;

вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;

квоти для прийому за державним або регіональним замовленням окремих

категорій вступників відповідно до законодавства;

перелік  можливостей  для  навчання  осіб  з  особливими  освітніми

потребами.

15.3. Правила прийому повинні визначати порядок та умови зберігання робіт вступників.  Роботи  вступників,  виконані  ними  на  вступних  іспитах,  фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше шести місяців, потім знищуються, про що складається акт.

15.4. Порядок  дозарахування  на  навчання  за  рахунок  коштів  фізичних  або юридичних  осіб  у  межах  ліцензованих  обсягів  надається  за  всіма  заявами, поданими  вступниками.  Вступники  при  зарахуванні  на  навчання  за  кошти фізичних  та  юридичних  осіб  після  закінчення  строку  прийому  документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за  умови  збігу  конкурсних  предметів  та  при  наявності  вакантних  місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

15.5. До 31 грудня 2017 року правила прийому подаються Чернівецьким коледжем Львівського національного аграрного університету, що претендує на отримання місць за державним (регіональним) замовленням до Єдиної бази з одночасним внесенням до неї основних конкурсних пропозицій.

Небюджетні  конкурсні пропозиції  можуть  вноситись  до  Єдиної бази  до 01 травня 2018 року.

15.6. Обсяг  прийому  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  на  основні конкурсні  пропозиції  визначається  в правилах  прийому  в  межах  різниці  між ліцензованим  обсягом  з  урахуванням  його  поділу  за  формами  навчання  та максимальним (загальним) обсягом державного або регіонального замовлення.

Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

15.7. Обсяг  прийому  на  небюджетні  конкурсні  пропозиції  визначається  в правилах прийому в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

15.8. Квоти-1 встановлюються в правилах прийому в межах десяти відсотків (але  не  менше  одного  місця)  та  тридцяти  відсотків  (у  закладах  освіти (структурних підрозділах закладів вищої освіти), які функціонують на території Донецької  та  Луганської  областей,  і  переміщених  закладах  вищої  освіти) максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за основними  конкурсними  пропозиціями  і  оголошуються  одночасно  з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

15.9. Квоти-2  встановлюються  в  Правилах  прийому  у  закладах  освіти  у структурі  визначених  Міністерством  освіти  і  науки  України  уповноважених закладах вищої освіти в обсязі двадцяти відсотків (але не менше одного місця) максимального  (загального)  обсягу  державного  замовлення  за  відкритими  та закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

XVІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні

прийому до закладів вищої освіти

16.1. На  засіданні  приймальної  комісії  мають  право  бути  присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової  інформації).  Порядок  акредитації  журналістів  у  приймальній  комісії визначається правилами прийому.

16.2. Громадські  організації  можуть  звернутися  до  Міністерства  освіти  і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії.  Громадські  організації,  яким  таке  право  надано Міністерством  освіти  і  науки  України,  можуть  направляти  на  засідання приймальних  комісій  своїх  спостерігачів.  Приймальна комісія зобов’язана створити  належні  умови  для  присутності  громадських  спостерігачів  на  своїх засіданнях,  а  також  надати  їм  можливість  ознайомлення  з  документами,  що надаються членам комісії, до засідання.

 

16.3. Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету створює умови  для  ознайомлення вступників  з  ліцензією  на  здійснення освітньої діяльності,  сертифікатами  про акредитацію  відповідної  спеціальності  (напряму  підготовки,  освітньої програми).  Правила  прийому,  відомості  про  ліцензований  обсяг  та  обсяг прийому  за  державним  (регіональним)  замовленням  за  кожною  конкурсноюпропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету не  пізніше  робочого  дня,  наступного  після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

 

 

 

 
Прийом на навчання (ПТУ) PDF Друк e-mail
Написав Адміністратор   
П'ятниця, 18 листопада 2016, 09:16

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО    НАЦІОНАЛЬНОГО    АГРАРНОГО     УНІВЕРСИТЕТУ

О  Г  О  Л  О  Ш  У  Є

П Р И Й О М     Н А     Н А В Ч А Н Н Я

за кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст з неповною вищою освітою

на 2018/2019 навчальний рік на  денну та заочну форму навчання:

1.Будівництво та експлуатація будівель і споруд - (на базі  освітньо-кваліфікаційного  рівня  кваліфікованого робітника) – технік-будівельник

2.Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання – (на базі  освітньо-кваліфікаційного  рівня  кваліфікованого робітника) – технік-механік

Фінансування за всіма формами навчання підготовки фахівців  проводиться за рахунок держбюджету, за кошти фізичних та юридичних осіб

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ:

За  денною формою - випускники  ПТУ та професійних ліцеїв  – 2 роки

За заочною формою - випускники  ПТУ та професійних ліцеїв  – 2 роки

Форма навчання

Освіта

Предмети,  з яких проводяться вступні випробування

Денна

Освітньо-кваліфікаційний  рівень  кваліфікованого робітника

Фахові випробування

Заочна

Освітньо-кваліфікаційний  рівень  кваліфікованого робітника

Фахові випробування

ДО   ЗАЯВИ   ВСТУПНИКИ   ДОДАЮТЬ:

1. Документ про освіту

2. Паспорт  (копія)

3. 6 кольорових фотокарток розміром 3х4

4. Ідентифікаційний   код  (копія)

5. Документи, що дають право на пільги

6. Військовий квиток (посвідчення про прописку до призовної дільниці)

 

ДО  КОЛЕДЖУ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ

Особи, які успішно витримали вступні випробування і пройшли за конкурсом.

ДОКУМЕНТИ  ПОДАЮТЬСЯ  В ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ КОЛЕДЖУ

за адресою: м. Чернівці  вул. Доброго 4, тел. 52-61-00, 52-69-33, +380506423632

сайт www.budcolege.cv.ua Ліцензія МОН  серія АЕ №527884  від. 26.01.2015р.

Зараховані на денну форму навчання  забезпечуються  стипендією та гуртожитком

Випускники коледжу  мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном в:

-  Львівському національному аграрному університеті

-  Чернівецькому національному університеті ім.Ю.Федьковича

-  Київському національному університеті будівництва та архітектури

-  Одеській державній академії будівництва та архітектури

 

Останнє оновлення на Четвер, 05 липня 2018, 11:42
 
Прийом на навчання (денна форма) PDF Друк e-mail
Написав Адміністратор   
П'ятниця, 18 листопада 2016, 09:16

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ     КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО    НАЦІОНАЛЬНОГО    АГРАРНОГО     УНІВЕРСИТЕТУ

О  Г  О  Л  О  Ш  У  Є

П Р И Й О М     Н А     Н А В Ч А Н Н Я

за кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст з неповною вищою освітою

на 2018/2019 навчальний рік на  денну та заочну форму навчання:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:

1.Будівництво та експлуатація будівель і споруд - (на базі 9-ти,11-ти класів (на доповнення) – технік-будівельник.

2. Виготовлення  будівельних деталей  і  конструкцій - (на базі 9-ти та 11-ти класів(на доповнення) – технік-технолог

3. Опорядження  будівель і  споруд та  будівельний  дизайн - (на  базі  9-ти  та 11-ти класів (на доповнення) – технік-дизайнер.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 133 «ГАЛУЗЕВЕ  МАШИНОБУДУВАННЯ»

ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:

1.Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання – (на базі 9-ти, 11-ти класів (на доповнення) – технік-механік

За період навчання студенти здобувають робітничу професію та отримують свідоцтво:

технік-будівельник, технік-технолог –  «Робітник з комплексного  обслуговування  й ремонту будинків»

ІІ-розряду;

технік-дизайнер –  «Реставратор декоративних штукатурок та ліпних виробів» ІІІ-розряду

технік-механік –  «Слюсар з паливної апаратури» ІІ-розряду.

На заочну форму навчання приймаються особи, що мають повну загальну середня освіту.

Фінансування  підготовки фахівців  проводиться за рахунок держбюджету, за кошти фізичних та юридичних осіб.

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ:

За денною формою - на базі  9-ти класів  – 4 роки    За заочною формою: - на базі 11-ти класів – 3 роки.

на базі 11-ти класів – 3 роки.

Форма навчання

Освіта

Предмети, з яких проводяться вступні випробування

Денна

Базова загальна середня 9 класів

Диктант з укр. мови

Тестування з математики

Повна загальна середня

11 класів

Сертифікати мінімум 100 б.:

1.з  укр. мови і літератури

2. математика або історія України

Приймаються сертифікати 2016, 2017, 2018 років

Заочна

Повна загальна середня

11 класів

Сертифікати мінімум 100 б.:

1.з  укр. мови і літератури

2. математика або історія України

Приймаються сертифікати

2016, 2017, 2018 років

ДО   ЗАЯВИ   ВСТУПНИКИ   ДОДАЮТЬ:

1. Документ про освіту                                      4. Ідентифікаційний код (копія)

2. Сертифікати ЗНО                                           5. Паспорт або свідоцтво про народження (копія)

3. 6 кольорових фотокарток розміром 3х4          6. Документи, що дають право на пільги

7. Військовий квиток (посвідчення про прописку до призовної дільниці)

ДО  КОЛЕДЖУ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ особи, які успішно витримали вступні випробування і пройшли за конкурсом.

ДОКУМЕНТИ  ПОДАЮТЬСЯ  В ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ КОЛЕДЖУ

за адресою: м. Чернівці  вул. Доброго 4, тел. 52-61-00, 52-69-33, +380506423632,

сайт www.budcolege.cv.ua Ліцензія МОН  серія АЕ №527884  від. 26.01.2015р.

Зараховані на денну форму навчання  забезпечуються  стипендією та гуртожитком.

 

Випускники коледжу  мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.

 

Випускники коледжу  мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном в:

-  Львівському національному аграрному університеті

-  Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича

-  Київському національному університеті будівництва та архітектури

-  Одеській державній академії будівництва та архітектури

 

Останнє оновлення на Четвер, 05 липня 2018, 11:40
 
Вартість навчання студентів на 2017 н.р. PDF Друк e-mail
Написав Адміністратор   
Середа, 20 липня 2016, 10:55

 

 

 

Останнє оновлення на Четвер, 05 липня 2018, 11:43
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>

Сторінка 2 з 3
Чернівецький коледж будівництва та архітектури, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting
Розробка сайту: cntgfy
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET